Nieuws

Een stappenplan dat in 6 stappen aangeeft hoe je als gemeente zelf een risico-analyse maakt.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Goldenbeld is medeauteur van het rapport 'Driver fatigue 2018'.

Publicatiedatum:

Het Europese LEVITATE-project ontwikkelt instrumenten om beleidsmakers zich te helpen voorbereiden op de komst van Connected & Automated Transport Systems (CATS). 

Publicatiedatum:

CROW en SWOV, zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met het Kennisnetwerk SPV. Doel is overheden te helpen de...

Publicatiedatum:

Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe automobilisten hun gedrag aanpassen aan het rijden met deze systemen.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoekers hebben de volgende artikelen gepubliceerd in 'Journal of Transportation Safety & Security' en 'Accident Analysis & Prevention'.

Publicatiedatum:

Op 8-9 mei vond in Brussel de afsluitende bijeenkomst plaats van het project ISAAC. In dit project is een interactieve website ontwikkeld waarmee lokale, regionale en nationale beleidsmakers inzicht kunnen krijgen in de effecten van maatregelen die fietsen en wandelen bevorderen ten koste van autogebruik. 

Publicatiedatum:

Er zijn in 2018 678 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: 65 meer dan in 2017.

Publicatiedatum:

In opdracht van het CROW heeft SWOV buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten geëvalueerd.

 

Publicatiedatum:

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV een advies opgesteld voor de herziening van het toetsingskader voor bijzondere bromfietsen.

Publicatiedatum: