Nieuws

In december 2018 is het EU-project Levitate van start gegaan. Het project moet zicht geven op de vraag hoe zelfrijdende voertuigen problemen op het gebied van verkeersveiligheid, congestie en het milieu kunnen helpen op te lossen. Levitate moet overheden – centraal, regionaal en lokaal - helpen bij het beoordelen welke impact nieuwe technologieën kunnen hebben op transport en mobiliteit.

Publicatiedatum:

Op donderdagmiddag 20 december is Aries van Beinum gepromoveerd aan de TU Delft. Lees waar zijn proefschrift over gaat.

Publicatiedatum:

…en een veilig 2019 toegewenst namens alle medewerkers van SWOV!

Publicatiedatum:

Op 22 november is de 'PedBikePlanner' webtool officieel gelanceerd op de Polis Conferentie in Manchester. De webtool geeft een stad op basis van haar algemene kenmerken advies op maat over hoe wandelen en fietsen in die stad het beste gestimuleerd kunnen worden zonder daarbij de veiligheid in het gedrang te brengen.

Publicatiedatum:

In 2017 vielen er in het Nederlandse verkeer 613 doden en 20.800 ernstig gewonden. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het noodzakelijk dat er effectieve maatregelen worden genomen, met speciale aandacht voor fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en de onveiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2018 die SWOV op 6 december 2018 heeft...

Publicatiedatum:

Het voorlopig advies over herziening van het Kader Toelating Bijzondere Bromfietsen is naar de minister van IenW gestuurd.

Publicatiedatum:

Een actief remsysteem, stabielere scootmobielen, maar ook voldoende brede fietspaden en goed zichtbare oversteekplaatsen: het zijn enkele maatregelen die ongevallen met scootmobielen kunnen voorkomen. Dit staat in het vandaag gepubliceerde SWOV-onderzoek 'Scootmobielongevallen – Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?'. In het onderzoek zijn 35 ongevallen bestudeerd, waarvan er 9 een...

Publicatiedatum:

Henk Stipdonk wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hij volgt daar George Gelauff op, die vorige week afscheid nam.

Publicatiedatum:

In het Journal of Safety is een artikel verschenen waaraan enkele (ex) SWOV-onderzoekers hebben meegewerkt. Dit artikel gaat over het meten van hogere orde vaardigheden bij jonge fietsers.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Nicole van Nes publiceerde samen met Paul van Gent, Haneen Farah en Bart van Arem van de TUDelft het artikel 'Multi-Level Driver Workload Prediction using Machine Learning and Off-the-Shelf Sensors' in het Journal of the Transportation Research Board.

Publicatiedatum: