Nieuws

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is aangevuld met de slachtoffercijfers 2019. De website laat van alle Nederlandse gemeenten en provincies cijfers zien over verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft dr. ir. Nicole van Nes per 1 september 2020 benoemd tot deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility'.

Publicatiedatum:

SWOV experts Aarts en Schermers gaven deze week online presentaties bij de Summer School Mechelen in België en de South African Road Federation (SARF) in Zuid-Afrika. Onderwerp van gesprek: duurzaam veilig wegverkeer, internationaal ook wel bekend als de 'Safe System'-aanpak. Rode draad in de presentaties zijn de ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan met 'Duurzaam Veilig'....

Publicatiedatum:

'Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving'

Publicatiedatum:

Notitie volgend op het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing.

Publicatiedatum:

Opties voor de verbetering van stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, de klimaatopgave, en de aanpak van de drukte in de spits.

Publicatiedatum:

Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks bij ongevallen met vracht- en bestelauto’s?

Publicatiedatum:

De snelheidseffecten van de verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar 130 km/uur zijn sterk locatie-gebonden en op veel wegvakken klein: automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De toename van het aantal verkeersdoden die er de afgelopen jaren op autosnelwegen was te zien, kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/...

Publicatiedatum:

Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2020 halveren ten opzichte van 2010 lijkt niet meer haalbaar. Hoewel de meeste Europese landen in 2019 minder verkeersdoden te betreuren hadden dan in 2010, is de daling te gering. Nederland laat zelfs een stijging van 3% zien in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 en een stijging van 14% in het aantal ernstig verkeersgewonden...

Publicatiedatum:

Welke gevolgen hebben ‘Connected en Automated’ rijden voor stedelijke mobiliteit? Bekijk het opgenomen webinar om erachter te komen.

Publicatiedatum: