Nieuws

Vanuit het Kennisnetwerk SPV wordt sterk ingezet op een proactieve verkeersveiligheidsaanpak. Dit houdt onder ander in dat de focus ligt op het in kaart brengen van zogeheten risico-indicatoren: wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid. Zicht op deze indicatoren maakt het mogelijk om hier beleidsmatig op te sturen....

Publicatiedatum:

Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres vindt dit jaar online plaats op 26 november. Met dank aan de vele sprekers, workshoporganisatoren en exposanten is er een mooi programma samengesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen zal in de ochtend spreken en Tim Coronel zal in de middag een keynote verzorgen...

Publicatiedatum:

De landelijke ambulancegegevens over verkeersslachtoffers kunnen een goede aanvulling zijn op de gegevens in BRON. Ook ziekenhuisregistraties zoals de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) kunnen een waardevolle aanvulling zijn.

Publicatiedatum:

Een groot deel van de Nederlandse fietspaden is goed verlicht. Dit blijkt uit cijfers van de Fietsersbond, gepubliceerd in de verkeersveiligheidsvergelijker.nl

Publicatiedatum:

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat dan in. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport 'De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers'.

Publicatiedatum:

Een evaluatie van alternatieve elementen voor het huidige stelsel.

Publicatiedatum:

Een overzicht van in de handel verkrijgbare apparatuur om vermoeidheid en afleiding bij bestuurders te detecteren

Publicatiedatum:

Gepubliceerd: Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen en Risico-inventarisatie van de BSO-bus. In de aanbiedingsbrief worden beide rapporten toegelicht.

Publicatiedatum:

Bekijk de infographic voor het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum:

Op 16 september promoveerde Angelique Tinga aan de Universiteit van Tilburg. Zij verdedigde haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Publicatiedatum: