Nieuws

Dinsdag 1 juni vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid.

Publicatiedatum:

De Verenigde Naties roepen op tot een wereldwijde verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/uur daar waar mensen lopen, leven en spelen in het kader van de Global Road Safety Week die maandag 17 mei van start is gegaan.

Publicatiedatum:

SWOV beoogt om met kennis uit onderzoek de verkeersveiligheid te verbeteren. 2020 was jarenlang het jaar waarin de doelstellingen van het vorige verkeersveiligheidsplan gerealiseerd zouden moeten zijn.

Publicatiedatum:

In 2019 waren er 62 dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen. De ongevalstypen die het meest voorkwamen waren: aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (27), kop-staartaanrijdingen (22), waarvan de helft in de staart van een file en frontale aanrijdingen (8), waarvan vier op enkelbaanswegen.

Publicatiedatum:

Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers. Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

Publicatiedatum:

Hoewel Nederland het qua mortaliteit en overlijdensrisico nog relatief goed doet, laten de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2018 zien dat ons land tot de slechtst presterende landen hoort.

Publicatiedatum:

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moet het nieuwe kabinet een duidelijke verkeersveiligheidsambitie formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

Publicatiedatum:

Voormalig SWOV-onderzoeker Kirsten Duivenvoorden verdedigde op 21 april 2021 haar proefschrift Speed up to safe interactions - The effects of intersection design and road users’ behaviour on the interaction between cyclists and car drivers.

Publicatiedatum:

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben SWOV en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) de eerste stappen gezet naar een tool om de samenwerking tussen bestuurder en voertuigautomatisering kwantitatief te kunnen beoordelen.

Publicatiedatum:

In 2020 zijn er 610 doden gevallen in het Nederlandse verkeer. Dit blijkt uit cijfers die het CBS 14 april heeft gepubliceerd. De beleidsdoelstelling is hiermee definitief niet gehaald.

Publicatiedatum: