Nieuws

Onder de dodelijke slachtoffers van een scootmobielongeval zijn mannen oververtegenwoordigd: tussen 2017 en 2019 maakten mannelijke scootmobielrijders 77% uit van het totaal in deze groep.

Publicatiedatum:

Volgens de European Transport Safety Council (ETSC) moet de huidige EU-aanpak voor de medische keuring inzake de rijgeschiktheid, grondig worden herzien. Zo zou er binnen de EU een gestandaardiseerd screeningproces moeten komen, waarin de huisarts een grotere rol zou moeten spelen. Dit staat in het ETSC-rapport Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?

Publicatiedatum:

We stellen u graag een paar vragen over wat u vindt van de SWOV-factsheets en of u via de zoekmogelijkheden op swov.nl kunt vinden wat u zoekt.

Publicatiedatum:

Het niveau van verkeersveiligheidskennis bij gemeenteambtenaren verschilt sterk per kennissoort, blijkt uit een SWOV-enquête.

Publicatiedatum:

In de periode 2010-2019 registreerde de politie gemiddeld 22 doden door ongevallen met het openbaar vervoer. Het aantal geregistreerde slachtoffers door ongevallen met en in het openbaar vervoer ligt laag in vergelijking met ongevallen met particulier vervoer.

Publicatiedatum:

Elk jaar overlijden er gemiddeld meer dan 50 personen nadat hun voertuig te water is geraakt. Meer dan twee derde overlijdt door verdrinking. Vooral onder de leeftijdsgroep 18-24-jarigen vallen veel dodelijke slachtoffers.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoekers Weijermars en Aarts schreven het artikel 'Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?' in de 63e uitgave van het 'Tijdschrift voor Psychiatrie'.

Publicatiedatum:

Op 3 februari 2021 is SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst aan de TU Delft gepromoveerd op zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm - An overview of insights needed for developing a generative system approach to walkability.

Publicatiedatum:

De nieuwe factsheet Riskant verkeersgedrag, verkeersagressie en veelplegers geeft een overzicht van de actuele kennis over gedrag dat de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, overschrijding van de snelheidslimiet, onaangepaste snelheden en agressief rijgedrag.

Publicatiedatum:

Hoe zorgen we ervoor dat de interactie tussen automobilist en zelfrijdende auto veilig verloopt? En hoe reageren de andere weggebruikers erop? Wat is het effect van lachgas op het rijgedrag? Op deze en vele andere vragen wil SWOV met het onderzoeksprogramma 2021 een antwoord vinden.

Publicatiedatum: