Nieuws

Voorzitter van de Raad van Toezicht van SWOV Sander de Rouwe is voorgedragen als burgemeester van Kampen. Op dit moment is hij nog gedeputeerde in de provincie Friesland.

Publicatiedatum:

De verwachting is dat medio augustus 2021 het onderzoek op een veilige manier, en binnen de geldende maatregelen weer voortgezet kan worden.

Publicatiedatum:

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV een verkeersveiligheidsprognose gemaakt ten behoeve van de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021).

Publicatiedatum:

De gelijktijdige opkomst van innovatieve lichte elektrische voertuigen (LEV’s) en het toenemende belang van fietsen vormen aanleiding voor een meer fundamentele discussie over hoe we de verkeersveiligheid in de bebouwde kom en op fietspaden willen borgen en verbeteren. SWOV komt met een notitie om aan die discussie bij te dragen. 

Publicatiedatum:

Dr. Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV, zal per 1 september 2021 SWOV verruilen voor IOB: de directie Internationaal Onderzoek & Beleidsevaluatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als opvolger van dr. Wendy Asbeek Brusse, de huidige directeur IOB. IOB verricht onafhankelijk onderzoek en beleidsevaluatie en levert zo een belangrijke bijdrage aan de kennis over het...

Publicatiedatum:

De ruimtelijke inrichting van steden heeft invloed op de verkeersveiligheid. De manier waarop een stad is ingericht, is achteraf moeilijk aan te passen. Daarom is het goed om vanaf de start bij grootschalige aanpassingen van de omgeving rekening te houden met de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Vorig jaar zijn er in de EU ca. 3900 verkeersdoden minder gevallen dan 2019 (-17%) De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden in de EU met 37% gedaald. De doelstelling die de EU zich had opgelegd was om het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben gehalveerd. Griekenland en Portugal wisten die doelstelling te halen, met een daling van 54% respectievelijk 51%. Nederland realiseerde de...

Publicatiedatum:

In de periode 2018-2019 vonden in de provincie Noord-Brabant 221 verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats, waarbij 243 mensen om het leven kwamen. De ongevalstypen die hierbij het meest voorkwamen waren: aanrijdingen met een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (71), kop-flankaanrijdingen (64), frontale aanrijdingen (30) en kop-staartaanrijdingen (26), waarvan de helft in de...

Publicatiedatum:

Wil jij je kennis inzetten in toegepast onderzoek om de verkeersveiligheid in Nederland te helpen verbeteren? Kunnen jouw projectleiderskwaliteiten ervoor zorgen dat nieuwe kennis beschikbaar komt? Dan heeft SWOV een interessante functie voor jou.

Publicatiedatum:

Met behulp van geautomatiseerde waarneming en analyse van verkeersstromen en -conflicten heeft SWOV het effect van de herinrichting van twee Haagse kruispunten Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg en Jonckbloetplein onderzocht. Hiervoor werden videobeelden die gedurende voor en na de herinrichting zijn gemaakt aan waarnemingssoftware gekoppeld. Waar videobeelden voorheen visueel moesten worden...

Publicatiedatum: