Nieuws

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat dan in. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport 'De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers'.

Publicatiedatum:

Een evaluatie van alternatieve elementen voor het huidige stelsel.

Publicatiedatum:

Een overzicht van in de handel verkrijgbare apparatuur om vermoeidheid en afleiding bij bestuurders te detecteren

Publicatiedatum:

Gepubliceerd: Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen en Risico-inventarisatie van de BSO-bus. In de aanbiedingsbrief worden beide rapporten toegelicht.

Publicatiedatum:

Bekijk de infographic voor het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum:

Op 16 september promoveerde Angelique Tinga aan de Universiteit van Tilburg. Zij verdedigde haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is aangevuld met de slachtoffercijfers 2019. De website laat van alle Nederlandse gemeenten en provincies cijfers zien over verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft dr. ir. Nicole van Nes per 1 september 2020 benoemd tot deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility'.

Publicatiedatum:

SWOV experts Aarts en Schermers gaven deze week online presentaties bij de Summer School Mechelen in België en de South African Road Federation (SARF) in Zuid-Afrika. Onderwerp van gesprek: duurzaam veilig wegverkeer, internationaal ook wel bekend als de 'Safe System'-aanpak. Rode draad in de presentaties zijn de ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan met 'Duurzaam Veilig'....

Publicatiedatum:

'Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving'

Publicatiedatum: