Nieuws

De landelijke ambulancegegevens over verkeersslachtoffers kunnen een goede aanvulling zijn op de gegevens in BRON. Ook ziekenhuisregistraties zoals de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) kunnen een waardevolle aanvulling zijn.

Publicatiedatum:

Een groot deel van de Nederlandse fietspaden is goed verlicht. Dit blijkt uit cijfers van de Fietsersbond, gepubliceerd in de verkeersveiligheidsvergelijker.nl

Publicatiedatum:

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat dan in. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport 'De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers'.

Publicatiedatum:

Een evaluatie van alternatieve elementen voor het huidige stelsel.

Publicatiedatum:

Een overzicht van in de handel verkrijgbare apparatuur om vermoeidheid en afleiding bij bestuurders te detecteren

Publicatiedatum:

Gepubliceerd: Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen en Risico-inventarisatie van de BSO-bus. In de aanbiedingsbrief worden beide rapporten toegelicht.

Publicatiedatum:

Bekijk de infographic voor het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum:

Op 16 september promoveerde Angelique Tinga aan de Universiteit van Tilburg. Zij verdedigde haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is aangevuld met de slachtoffercijfers 2019. De website laat van alle Nederlandse gemeenten en provincies cijfers zien over verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft dr. ir. Nicole van Nes per 1 september 2020 benoemd tot deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility'.

Publicatiedatum: