Nieuws

Met de verkeersveiligheidsvergelijker.nl kunnen gemeenten en provincies onderling op verkeersveiligheidsniveau worden vergeleken.

Publicatiedatum:

Adjunct-directeur ir. Rob Eenink neemt de komende tijd de directeurs-bestuurderstaken bij SWOV waar. Dit in verband met het vertrek van Peter van der Knaap per 1 september jl. 

Informatie over de ontstane vacature is te vinden op publicspirit.nl

 

Publicatiedatum:

In een persoonlijke reflectie op ruim acht jaar directeurschap van SWOV, schrijft Peter van der Knaap dat Nederland langs drie sporen te werk moet gaan om het aantal verkeersslachtoffers de komende tien jaar te halveren en in 2050 zelfs naar nul terug te brengen.

Publicatiedatum:

Als onderzoeker bij SWOV werk je aan verschillende onderzoeken gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. De afdeling Interactie met Zelfrijdende Voertuigen richt zich specifiek op de kansen en risico’s die de toenemende automatisering van het transportsysteem op zowel de korte als de lange termijn met zich meebrengt.

Publicatiedatum:

Als op een weg de gemiddelde snelheid stijgt, is er een grotere kans op ongevallen met bovendien een grotere kans op een ernstige afloop. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar in grotere mate als het gaat om een botsing tussen gemotoriseerde voertuigen en onbeschermde verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en (brom)fietsers.

Publicatiedatum:
Books

SWOV doet onderzoek naar wat gemeenten weten over deze maatregelen. Waar haalt u uw kennis vandaan over hoe effectief deze verkeersveiligheidsmaatregelen zijn?

Publicatiedatum:

Het aantal automobilisten dat, tijdens weekendnachten, met te veel drank op reed is fors toegenomen: van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019. Er is geen duidelijke verklaring voor deze toename, wel is in de afgelopen jaren de handhaving op alcohol sterk afgenomen.

Publicatiedatum:

Op maandag 5 juli vond de kick-off van het project ‘SIPCAT’ plaats. Het project onderzoekt de interactie van voetgangers en fietsers met automatisch transport in een 3D Virtual Reality omgeving. Deze Virtual Reality omgeving is een kopie, ofwel ‘Digital Twin’, van het Marineterrein Amsterdam Living Lab.

Publicatiedatum:

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd. Deze oproep aan het demissionaire kabinet staat in een – op 8 juli aangenomen – motie van het CDA. Hiermee sluit Nederland aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Eerder riep de ...

Publicatiedatum:

Vervoerregio Amsterdam heeft SWOV gevraagd een methode te ontwikkelen die gemeenten helpt om inzicht te krijgen in welke wegen er qua inrichting aangepast zouden moeten worden om deze verkeersveiliger te maken. Het gaat dan om 50km/uur-wegen in gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam. De methode zou moeten voortbouwen op de bestaande Network Safety Index (NSI).

 

Publicatiedatum: