Nieuws

Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2020 halveren ten opzichte van 2010 lijkt niet meer haalbaar. Hoewel de meeste Europese landen in 2019 minder verkeersdoden te betreuren hadden dan in 2010, is de daling te gering. Nederland laat zelfs een stijging van 3% zien in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 en een stijging van 14% in het aantal ernstig verkeersgewonden...

Publicatiedatum:

Welke gevolgen hebben ‘Connected en Automated’ rijden voor stedelijke mobiliteit? Bekijk het opgenomen webinar om erachter te komen.

Publicatiedatum:

Het is belangrijk dat Nederland de dalende lijn qua aantallen verkeersslachtoffers weer te pakken krijgt. Met onderzoek en kennis wil SWOV haar bijdrage hieraan leveren! Lees het jaarverslag 2019.

Publicatiedatum:

Tot 1 juni kon er gestemd worden op de verschillenden inzendingen voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020. Inmiddels is het stemmen gesloten en heeft de organisatie de duizenden stemmen geteld. 

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Vlakveld heeft voor het juridisch maandblad een artikel geschreven over appen achter het stuur.

Publicatiedatum:

Zullen ‘Connected en Automated’ technologieën een grotere rol gaan spelen in stedelijke mobiliteit? Hoe kunnen we hun impact op stedelijke mobiliteit voorspellen?

 

Publicatiedatum:

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de tweede Barometer mobiel telefoongebruik in het verkeer uitgevoerd: een terugkerend vragenlijstonderzoek naar het telefoongebruik in het verkeer onder automobilisten, fietsers en voetgangers.

Publicatiedatum:

Wat is het effect van drugs en geneesmiddelen op het rijgedrag? Hoeveel slachtoffers zijn er in Nederland door rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen?

Publicatiedatum:

Hoofdletsel is het meest voorkomende letsel bij verkeersdoden die in het ziekenhuis overlijden

Publicatiedatum:

Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom?  

Publicatiedatum: