• Fietsers bij zelfrijdende auto onzekerder dan bij traditionele auto

    Dit blijkt uit het feit dat ze bij een kritische situatie met een zelfrijdende auto vaker aangeven toch te zullen remmen terwijl ze voorrang hebben, dan bij een kritische situatie met een traditionele auto.
    Lees meer »

  • Onze missie

    Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

    Meer over SWOV

Actueel

rss

Fietsers voelen zich bij een dreigend conflict met een zelfrijdende auto onzekerder dan bij een dreigend conflict met een traditionele auto.
SWOV heeft prestatie-indicatoren (Safety Performance Indicators, of SPI’s) benoemd, die als belangrijk(ste) kunnen worden gezien voor beleidsmakers om invulling te geven aan een risicogestuurde...
21 feb 2019
Over de ontwikkelingen op het gebied van afleiding door apparatuurgebruik: welk onderzoek is of wordt er gedaan, hoe handhaaft de politie en de Mono-campagne tot stand gekomen?
Het Europese DG Onderzoek en Innovatie (RTD) heeft het door SWOV ingediende voorstel MEDIATOR gehonoreerd. MEDIATOR is een omvangrijk vierjarig onderzoek dat zich richt op een optimale afstemming...
Zonder nieuwe maatregelen, zal het aantal ernstig verkeersgewonden stijgen tot rond de 30.000 in 2030. Het aantal verkeersdoden zal tussen de 470 en 580 komen te liggen. Deze prognose geeft SWOV in...

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.