• Factsheet Kinderen in het verkeer

  Vallen er meer slachtoffers onder jonge fietsers als de scholen weer beginnen?

  Lees de factsheet Kinderen van 0-14 jaar »

 • Vanaf 1 juli verboden: handheld apparatuurgebruik op de fiets

  Lees de factsheet Afleiding in het verkeer

  Lees meer »

 • SWOV

  Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

  Meer over SWOV »

Actueel

rss

De verkeersveiligheid voor kinderen is de afgelopen decennia sterk verbeterd, al lijkt de afname in verkeersdoden de laatste jaren wel te zijn gestagneerd. Dit blijkt uit de geactualiseerde factsheet...
Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. 
Het reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg. Uit een onderzoek dat SWOV in opdracht van Koninklijke Nederlandse Vervoer heeft uitgevoerd blijkt dat het reizen per bus twee...
Een stappenplan dat in 6 stappen aangeeft hoe je als gemeente zelf een risico-analyse maakt.
SWOV-onderzoeker Goldenbeld is medeauteur van het rapport 'Driver fatigue 2018'.

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.