• Vanaf 1 juli verboden: handheld apparatuurgebruik op de fiets

    Lees de factsheet Afleiding in het verkeer

    Lees meer »

  • Onze missie

    Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

    Meer over SWOV

Actueel

rss

Een stappenplan dat in 6 stappen aangeeft hoe je als gemeente zelf een risico-analyse maakt.
SWOV-onderzoeker Goldenbeld is medeauteur van het rapport 'Driver fatigue 2018'.
Het Europese LEVITATE-project ontwikkelt instrumenten om beleidsmakers zich te helpen voorbereiden op de komst van Connected & Automated Transport Systems (CATS). 
CROW en SWOV, zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met het Kennisnetwerk SPV. Doel is overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te...
Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe...

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.