• "Blíjven opkomen voor het belang van verkeersveiligheid"

  In een persoonlijke reflectie op ruim acht jaar directeurschap van SWOV, schrijft Peter van der Knaap dat Nederland langs drie sporen te werk moet gaan om het aantal verkeersslachtoffers de komende tien jaar te halveren en in 2050 zelfs naar nul terug te brengen.

  Lees verder »

 • Deelnemers gezocht: onderzoek veilig autorijden met beginnende dementie

  De uitvoering van het project ‘Blijven autorijden met de ziekte van Alzheimer?’ wordt weer opgestart na een tijdelijke stop vanwege de coronamaatregelen. SWOV zoekt deelnemers aan het vervolgonderzoek.

  Lees verder »

 • Vacatures

  Kom werken bij SWOV en help mee de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren:

   

Actueel

rss

SWOV wil meer te weten komen over hoe automobilisten reageren op verschillende ontwikkelingen in het wegverkeer die we in de toekomst zouden kunnen verwachten.
De SWOV-factsheet Jonge automobilisten is weer geactualiseerd. De vernieuwde factsheet vermeldt onder meer dat er in...
SHAPE-IT beoogt een veilige, aanvaardbare en prettige integratie van gebruikersgerichte en transparante geautomatiseerde voertuigen in gemengde stedelijke verkeersomgevingen.
Met de verkeersveiligheidsvergelijker.nl kunnen gemeenten en provincies onderling op verkeersveiligheidsniveau worden vergeleken.
Adjunct-directeur ir. Rob Eenink neemt de komende tijd de directeurs-bestuurderstaken bij SWOV waar. Dit in verband met het vertrek van Peter van der Knaap per 1 september jl.  Informatie over de...

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.