• Per saldo meer veiligheid door ADAS in auto’s

    Een beschrijving van 14 geavanceerde systemen: wat is er in de literatuur bekend over het veiligheidseffect?

    Meer

  • Onze missie

    Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

    Meer over SWOV

Actueel

rss

Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe...
SWOV-onderzoekers hebben de volgende artikelen gepubliceerd in 'Journal of Transportation Safety & Security' en 'Accident Analysis & Prevention'.
Op 8-9 mei vond in Brussel de afsluitende bijeenkomst plaats van het project ISAAC. In dit project is een interactieve website ontwikkeld waarmee lokale, regionale en nationale beleidsmakers inzicht...
Er zijn in 2018 678 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: 65 meer dan in 2017.
In opdracht van het CROW heeft SWOV buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten geëvalueerd.  

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.