Actueel

In samenwerking met de TU Delft doet SWOV onderzoek naar de reacties en gedragingen van voetgangers wanneer zij interacteren met verschillende typen voertuigen.
Regelmatig gaan stemmen op om verkeerssituaties te dereguleren, met het idee dat dit zal zorgen voor meer alertheid en meer “sociaal” gedrag (bijvoorbeeld: shared space).
Onderzoek naar het fietsgedrag en de fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’, zoals fietsforenzen en 60-plussers die vaak fietsen en lange afstanden afleggen.
07 jun 2017
Tijdens de internationale UDRIVE Experience op woensdag 7 juni 2017, worden de eindresultaten gepresenteerd van het Europese project UDRIVE.
Diepteonderzoek naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer. De voertuigen waarop het onderzoek zich richt zijn snorfiets, brommobiel en scootmobiel.  Onderzoeksvragen Hoe is het ongeval ontstaan? Welke combinatie van mens-, voertuig-, en wegfactoren heeft daarbij een rol gespeeld? Welke combinaties van factoren komen veel voor?

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.