Nieuws

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat dan in. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Na twee termijnen als voorzitter van het Forum van Europese onderzoeksinstituten voor verkeersveiligheid (FERSI) wordt Horst Schulze (BASt) opgevolgd door Rob Eenink (SWOV). Tegelijkertijd treedt de algemeen secretaris van FERSI Raschid Urmeew (BASt) terug; hij wordt opgevolgd door Ingrid van Schagen (SWOV).

Publicatiedatum:

Op donderdag 11 oktober vond in Brussel een kleinschalige workshop plaats over afleiding door reclame langs de weg.

Publicatiedatum:

SWOV researcher Hoekstra published the article 'Do road user roles serve as social identities? Differences between self-described cyclists and car drivers' in Transportation Research.

Publicatiedatum:

Autorijden houdt verband met sociale participatie. Daarom kunnen oudere bestuurders terughoudend zijn om te stoppen met autorijden.

Publicatiedatum:

Op 24 september kregen wij het bericht dat zaterdagnacht 22 september prof. ir. Erik Asmussen is overleden. De heer Asmussen was de eerste directeur van SWOV en stond aan de basis van het wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek in Nederland. 

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoekers Vissers, Houwing en Wegman publiceerden het artikel 'Recording of alcohol in official crash statistics: underreporting and procedures to improve statistics’ in Journal of the Australasian College of Road Safety

Publicatiedatum:

De jaarlijkse Road Safety Course, georganiseerd door DRSC, is afgerond! Meer dan 25 verkeersveiligheidsprofessionals uit 20 lage- en middeninkomenslanden werden vanaf 17 tot 28 september 2018 getraind

Publicatiedatum:

Het project ISAAC, 'Stimulating safe walking and cycling within a multimodal transport environment', laat zien welke maatregelen bevorderen dat er in een stedelijke omgeving vaker gefietst en gewandeld gaat worden in plaats van de auto te gebruiken. Daarbij is veel aandacht voor het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Met informatie uit botsproeven kan de verkeersveiligheid worden verbeterd. De EU financiert daarom nu een grootschalig onderzoeksproject waarin methodes worden ontwikkeld om ook 'virtueel' botsproeven te kunnen doen. Het project heet VIRTUAL en staat voor 'Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety'.

Publicatiedatum: