Nieuws

Onderzoek naar het (kijk)gedrag van automobilisten en voetgangers die rijden of lopen in een virtuele omgeving.

Publicatiedatum:

Donderdag 15 juni a.s. vindt de landelijke Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid plaats van 9.30 uur tot 13.30 uur. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 mei 2017.

Publicatiedatum:

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar veilig autorijden met beginnende ziekte van Alzheimer.

Publicatiedatum:

Het Global Network for Road Safety Legislators roept in het Manifesto #4RoadSafety op tot meer actie om wereldwijd het aantal verkeersdoden te halveren.

Publicatiedatum:

In 2016 zijn er 629 doden gevallen in het verkeer. Dat maakte het CBS 2 mei 2017 bekend. 

Publicatiedatum:

De eerste woensdag van de maand april is de vaste dag waarop de VerkeersGedragDag plaatsvindt. Op 5 april 2017 was SWOV de gastheer van dit jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. 

Publicatiedatum:

Dr. Ir. Hans Godthelp, is 26 april 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hans was van 1999-2010 een van de meest zichtbare en actieve leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van SWOV.

Publicatiedatum:

Op 13 april vond het Kenniscafé over Voetgangerongevallen plaats, georganiseerd door VeiligheidNL, CROW en SWOV. Het begrip voetgangerongevallen gaat veel verder dan alleen de definitie van een ‘verkeersongeval met voetgangers’: ook een val, bijvoorbeeld door de slechte staat van de infrastructuur, wordt hieronder begrepen.

Publicatiedatum:

Brede coalitie roept nieuw kabinet op te kiezen voor veiligheid en minder slachtoffers.

Publicatiedatum:

Een derde van alle verkeersdoden in de EU valt in enkelvoudige ongevallen: ongevallen waarin er naast het ongevalsvoertuig geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn.

Publicatiedatum: