Nieuws

Op 13 april vond het Kenniscafé over Voetgangerongevallen plaats, georganiseerd door VeiligheidNL, CROW en SWOV. Het begrip voetgangerongevallen gaat veel verder dan alleen de definitie van een ‘verkeersongeval met voetgangers’: ook een val, bijvoorbeeld door de slechte staat van de infrastructuur, wordt hieronder begrepen.

Publicatiedatum:

Brede coalitie roept nieuw kabinet op te kiezen voor veiligheid en minder slachtoffers.

Publicatiedatum:

Een derde van alle verkeersdoden in de EU valt in enkelvoudige ongevallen: ongevallen waarin er naast het ongevalsvoertuig geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn.

Publicatiedatum:

Op donderdag 6 april organiseerde SWOV een workshop voor verkeersprofessionals over Naturalistic Driving. Tijdens de interactieve workshop werd gesproken over wat er allemaal bij deze onderzoeksmethode komt kijken en wat de toegevoegde waarde is of zelfs kan zijn.

Publicatiedatum:

Volgens een persbericht van het ETSC - een organisatie waarin ook SWOV’s Henk Stipdonk actief is - vielen er in 2016 ongeveer 25.500 dodelijke slachtoffers op de Europese wegen. Dit betekent dat het aantal Europese verkeersdoden in 2016 met slechts 2% is afgenomen. In dit tempo zal het EU-streefcijfer, een halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020, niet worden bereikt.

Publicatiedatum:

Het wetenschappelijk artikel A human factors perspective on automated driving is onlangs gepubliceerd in Theoretical Issues in Ergonomics Science. Marjan Hagenzieker, SWOV's wetenschappelijk adviseur, is een van de auteurs van het artikel.

Publicatiedatum:

SWOV heeft CycleRAP doorontwikkeld: fietspaden in Amsterdam zijn gescoord op veiligheid en vergeleken met ongevallengegevens.

Publicatiedatum:

SWOV zoekt een student ICT voor een stage of afstudeeropdracht van 4 à 5 maanden.

Publicatiedatum:

Zelfrijdende voertuigen worden in een snel tempo ontwikkeld en automatische besturingssystemen worden steeds geavanceerder. Op termijn zullen volledig zelfrijdende voertuigen wellicht een normale vervoerswijze op onze wegen zijn. Er zal echter wel een overgangsperiode zijn waarin een combinatie van handmatig bestuurde, gedeeltelijk zelfrijdende en volledig zelfrijdende voertuigen aan verkeer...

Publicatiedatum:

Wat is de veiligste manier om de voorrang op een rotonde te regelen? Deze vraag wordt behandeld in het boek Hoe zwaar is licht?

Publicatiedatum: