Nieuws

Met het nieuwe jaar gaat ook het nieuwe onderzoeksprogramma van SWOV van start.

Publicatiedatum:

FERSI organiseert op 6 en 7 oktober 2022 in Den Haag een tweedaagse conferentie voor onderzoekers en beleidsmakers. FERSI nodigt u uit om vóór 13 februari een voorstel voor een bijdrage in te dienen.

Publicatiedatum:

Gezien de toename van het aantal speed-pedelecs in Nederland is het goed te weten hoe met deze voertuigen in het verkeer wordt omgegaan en tot welk type ongevallen het gebruik van speed-pedelecs leidt. Observatiestudies van natuurlijk rijgedrag hebben een eerste inzicht gegeven in het gedrag van speed-pedelecrijders en de omgang met speed-pedelecs in het verkeer. Het SWOV-rapport Speed-...

Publicatiedatum:

In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer en raakten 19.700 mensen ernstig gewond. Dit zijn 51 verkeersdoden en 1700 ernstig gewonden minder dan in 2019. De coronamaatregelen hebben waarschijnlijk invloed gehad op met name de lagere aantallen verkeersgewonden. Toch is de algehele trend nog steeds zorgelijk: het aantal verkeersdoden blijft al jaren min of meer op hetzelfde niveau...

Publicatiedatum:

Donderdag 2 december vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat...

Publicatiedatum:

Voor de provincie Zuid-Holland heeft SWOV een instrument ontwikkeld waarmee de provincie de verkeersveiligheid van de weg- en fietsinfrastructuur in kaart kan brengen.

Publicatiedatum:

Martin Damen (54) begint in januari 2022 als de nieuwe directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij volgt in deze functie Peter van der Knaap op, die sinds september directeur is bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Publicatiedatum:

De eerste vijf openbare deliverables van het MEDIATOR project zijn nu online beschikbaar.

Publicatiedatum:

SWOV heeft een nieuwe factsheet gepubliceerd over lichte elektrische voertuigen. Een licht elektrisch voertuig (LEV) is, zoals de benaming al aangeeft, een licht, elektrisch aangedreven voertuig om relatief kleine afstanden af te leggen.

Publicatiedatum:

SWOV wil meer te weten komen over hoe automobilisten reageren op verschillende ontwikkelingen in het wegverkeer die we in de toekomst zouden kunnen verwachten.

Publicatiedatum: