Nieuws

De eerste vijf openbare deliverables van het MEDIATOR project zijn nu online beschikbaar.

Publicatiedatum:

SWOV heeft een nieuwe factsheet gepubliceerd over lichte elektrische voertuigen. Een licht elektrisch voertuig (LEV) is, zoals de benaming al aangeeft, een licht, elektrisch aangedreven voertuig om relatief kleine afstanden af te leggen.

Publicatiedatum:

SWOV wil meer te weten komen over hoe automobilisten reageren op verschillende ontwikkelingen in het wegverkeer die we in de toekomst zouden kunnen verwachten.

Publicatiedatum:

De SWOV-factsheet Jonge automobilisten is weer geactualiseerd. De vernieuwde factsheet vermeldt onder meer dat er in 2009-2018 jaarlijks gemiddeld 51 jonge bestuurders en passagiers (18-24 jaar) om het leven kwamen in het verkeer.

Publicatiedatum:

SHAPE-IT beoogt een veilige, aanvaardbare en prettige integratie van gebruikersgerichte en transparante geautomatiseerde voertuigen in gemengde stedelijke verkeersomgevingen.

Publicatiedatum:

Met de verkeersveiligheidsvergelijker.nl kunnen gemeenten en provincies onderling op verkeersveiligheidsniveau worden vergeleken.

Publicatiedatum:

Adjunct-directeur ir. Rob Eenink neemt de komende tijd de directeurs-bestuurderstaken bij SWOV waar. Dit in verband met het vertrek van Peter van der Knaap per 1 september jl. 

Informatie over de ontstane vacature is te vinden op publicspirit.nl

 

Publicatiedatum:

In een persoonlijke reflectie op ruim acht jaar directeurschap van SWOV, schrijft Peter van der Knaap dat Nederland langs drie sporen te werk moet gaan om het aantal verkeersslachtoffers de komende tien jaar te halveren en in 2050 zelfs naar nul terug te brengen.

Publicatiedatum:

Als onderzoeker bij SWOV werk je aan verschillende onderzoeken gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. De afdeling Interactie met Zelfrijdende Voertuigen richt zich specifiek op de kansen en risico’s die de toenemende automatisering van het transportsysteem op zowel de korte als de lange termijn met zich meebrengt.

Publicatiedatum:

Als op een weg de gemiddelde snelheid stijgt, is er een grotere kans op ongevallen met bovendien een grotere kans op een ernstige afloop. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar in grotere mate als het gaat om een botsing tussen gemotoriseerde voertuigen en onbeschermde verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en (brom)fietsers.

Publicatiedatum: