Nieuws artikel

Landelijke Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid

Donderdag 15 juni a.s. vindt de landelijke Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid plaats van 9.30 uur tot 13.30 uur. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren zelfs verslechterd, het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe. 

Verkeersveiligheid staat niet op zich zelf, maar heeft veel raakvlakken met maatschappelijke trends op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, infrastructuur en technologie. Dat vraagt om een integrale aanpak, waarmee alle risico’s en effecten in kaart worden gebracht. Dat is de basis voor het strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2030. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden – in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, IPO, VNG – voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030). SWOV draagt bij als kennisleverancier. Daarnaast is ook de actualisering van de duurzaam veilig visie (DV3) relevant in dit proces.

Het is belangrijk dat overheden en maatschappelijke partners samenwerken. Zo kunnen we met elkaar nieuwe mogelijkheden bespreken om het beleid te versterken. Kennis en ervaringen van ambtenaren bij de overheid en andere medewerkers bij organisaties die dagelijks bezig zijn met verkeersveiligheid zijn hierbij van wezenlijk belang.

Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. En daarover willen Rijksoverheid, IPO en VNG graag met iedereen in gesprek die zich professioneel met verkeersveiligheid bezighoudt. Wat zijn volgens u de grootste risico’s? Welke maatregelen kunnen er worden genomen en wat zijn de knelpunten? Hoe kan volgens u de samenwerking worden versterkt? En wat mag er niet ontbreken in het strategisch plan?

Locatie

Rozet, Kortestraat 16, Arnhem

Programma

09:15 – 09.45 uur Inloop met koffie
09.45 – 11:00 uur Plenair programma met paneldiscussie
11:00 – 11:30 uur Korte koffiepauze
11:30 – 12:15 uur In gesprek in kleine groepen
12.15 – 12.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
12:30 – 13:30 uur Lunch

 

Aanmelden

Meld u hier aan voor de bijeenkomst. Mocht u niet kunnen deelnemen, maar wilt u wel op de hoogte gehouden worden over het Strategisch plan Verkeersveiligheid, dan kunt u dat ook via het aanmeldformulier aangeven. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 mei 2017. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst een routebeschrijving en het definitieve programma.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar: anneke.smilde@minienm.nl

Wij hopen dat u een actieve rol wil spelen in het samenstellen van het Strategisch plan Verkeersveiligheid en kijken er naar uit u te ontmoeten op donderdag 15 juni aanstaande.

Send by email