Nieuws artikel

Veiligheid van weginfrastructuur beoordelen met aselecte steekproef van wegkenmerken

De afgelopen jaren heeft SWOV verschillende instrumenten ontwikkeld om op basis van infrastructuurkenmerken van de veiligheid van weginfrastructuur te beoordelen. Bij al deze instrumenten is de verzameling van kenmerken (van alle wegen, over de volle lengte) een arbeidsintensief en relatief kostbare activiteit.

Uit deze studie blijkt dat de veiligheid van de weginfrastructuur ook kan worden beoordeeld als van een aselecte steekproef van weggedeelten gegevens worden verzameld.  SWOV is hierdoor in staat sneller efficiënter haar veiligheidsonderzoek te doen, zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.