Nieuws artikel

Veilige bermen langs autosnelwegen: obstakelvrije zone, geleiderails of beide?

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzocht welke inrichtingsvariant beter is voor een veilige wegberm: een obstakelvrije zone of het afschermen van obstakels. In de bestaande richtlijnen die Rijkswaterstaat hanteert, wordt nog de voorkeur uitgesproken voor een obstakelvrije zone. SWOV onderzocht of die voorkeur terecht is of dat het afschermen van obstakels een even veilige optie is.

Op basis van het onderzoek Veilige bermen langs autosnelwegen: obstakelvrije zone, geleiderails of beide? kan niet worden gezegd welke van de twee varianten veiliger is; mits adequaat uitgevoerd vormen beide een goede manier om een berm vergevingsgezind in te richten. Een gecombineerde toepassing van deze twee kan de veiligheid verder optimaliseren.

Dit onderzoek past binnen het uitvoeringsplan van Rijkstwaterstaat om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen, o.a. door veiliger wegbermen.