Nieuws artikel

SWOV Kenniscafé (Wegcategorisering) Fiets en VIDS, 30 en 50

Hoe houden we onze toch al drukke steden bereikbaar en veilig? Moet 30 km/u binnen de kom de norm worden in plaats van 50 km/u? Moet we naar een nieuwe fietscategorisering of zelfs naar een heel nieuw concept voor het verkeerskundig ontwerp voor de steden, zoals de ANWB met Verkeer in de Stad (VIDS) oppert?

Atze Dijkstra (SWOV) stipte aan dat Gebiedsontsluitingsweg en Erftoegangsweg binnen de kom nog al eens door elkaar lopen, met ongunstige verkeersveiligheidsgevolgen. Een mogelijke oplossing: een nieuwe wegcategorie GOW30.

Johan Diepens (Mobycon) bepleitte een nieuwe ordening van voertuigen in zogeheten ‘voertuigfamilies’. Afhankelijk van de voertuigfamilie, gelden de regels omtrent helmplicht, plaats op de weg etc.

Adriaan Walraad (Walraad Verkeersadvisering) lichtte zijn ideeën toe over een nieuwe wegcategorisering Fiets en hoopt dat de drie principes bijeen kunnen worden gebracht. Zo ver is het nu nog niet, maar het zal zeker een vervolg krijgen.

Thema's

Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Infrastructuur