Nieuws artikel

SWOV and VIAS gaan European Road Safety Observatory (ERSO) actualiseren

Een consortium bestaande uit Vias (België) en SWOV (Nederland) zal de 'European Road Safety Observatory' (ERSO) per 1 februari actualiseren. Vias zal het project leiden, maar het werk zal gelijk verdeeld worden over de twee partners.

Het European Road Safety Observatory (ERSO) verzamelt specialistische informatie over verkeersveiligheidstoepassingen en -beleid in Europese landen. Een evidenced-based aanpak vormt de kern van het succesvolste verkeersveiligheidsbeleid - ondersteund door ongevallen- en verkeersveiligheidsgegevens. ERSO verzamelt een reeks informatietypen. Deze omvatten een reeks gegevensprotocollen en verzamelmethoden, nationale en diepgaande ongevalsgegevens en 'safety performance indicators'. Deze gaan in op nieuwe uitdagingen (zoals een vergrijzende bevolking, groeiende urbanisatie, de deeleconomie) en de veilige overgang naar coöperatieve, verbonden en autonome mobiliteit. De inhoud van de website werd ontwikkeld door het SafetyNet-project en werd later bijgewerkt en uitgebreid door het DaCoTA-project.

Binnen de drie jaar van het project wordt het volgende opgeleverd:

  • een rapport met een evaluatie van de huidige ERSO-structuur en rapporten;
  • monitoringverslagen over de verkeersveiligheidsontwikkelingen in de EU
  • 3 jaarverslagen met informatie over doden en gewonden per land
  • 32 landenprofielen voor verkeersveiligheid
  • 18 jaarlijkse factsheets (zes per jaar) over specifieke verkeersveiligheidsthema's
  • 22 kwalitatieve rapporten die het meest recente onderzoek over een reeks onderwerpen beoordelen.

Bij het actualiseren zal gebruik gemaakt worden van gevestigde methoden die ontwikkeld zijn in projecten als SafetyNet, DaCoTa, SafetyCube en ESRA en deskundigen die aan deze projecten hebben bijgedragen.