Nieuws artikel

Strong action necessary to reduce road deaths and serious injuries

Volgens een persbericht van het ETSC - een organisatie waarin ook SWOV’s Henk Stipdonk actief is - vielen er in 2016 ongeveer 25.500 dodelijke slachtoffers op de Europese wegen. Dit betekent dat het aantal Europese verkeersdoden in 2016 met slechts 2% is afgenomen. In dit tempo zal het EU-streefcijfer, een halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020, niet worden bereikt.

In reactie op de publicatie van de meest recente cijfers, zei Antonio Avenoso, uitvoerend directeur van de Europese Raad voor Verkeersveiligheid:

"De lidstaten moeten opnieuw actie ondernemen met betrekking tot handhaving, verbeterde veiligheid van de infrastructuur en maatregelen om het voor voetgangers en fietsers veiliger te maken op onze wegen. Verkeersdoden en zwaargewonden verwoesten levens en kosten de Europese economie miljarden per jaar."

Geschat wordt bovendien dat elk jaar ook nog 135.000 weggebruikers ernstig gewond raken.  Terwijl het aantal verkeersdoden in het afgelopen decennium aanzienlijk daalde, was ddat niet het geval voor de ernstig verkeersgewonden. Dit heeft ertoe geleid dat 28 EU-ministers van verkeer en vervoer hebben gevraagd om een langetermijndoelstelling voor 2030 en actie te ondernemen om het aantal zwaargewonden op de Europese wegen terug te brengen.

Antonio Avenoso:

“We zijn vandaag zeer verheugd met de oproep van de ministers van verkeer en vervoer om strategische langetermijndoelen te stellen om aantallen verkeersdoden  en, voor de eerste keer, ook de aantallen ernstig verkeersgewonden op de Europese wegen terug te brengen.  Maar op de korte termijn zijn dringend maatregelen nodig.  De Europese minimumeisen voor de veiligheidsstandaarden van voertuigen zijn sinds 2009 niet bijgewerkt, ondanks de snelle ontwikkelingen in de nieuwe technologie  die bestuurders  kunnen helpen om botsingen te voorkomen." 

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal