Nieuws artikel

SafetyCube Workshop over ernstig verkeersgewonden

In het kader van het H2020 EU-project SafetyCube, waarin SWOV een van de partners is, worden richtlijnen ontwikkeld om het aantal ernstig verkeersgewonden vast te stellen. Op 24 mei 2016, vond een SafetyCube workshop plaats bij SWOV in Den Haag om het experts uit verschillende landen mogelijk te maken kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de workshop presenteerde SafetyCube de voorlopige richtlijnen en werd besproken hoe de richtlijnen verder kunnen worden verbeterd om aan de behoefte van alle gebruikers tegemoet te komen. Ongeveer 30 vertegenwoordigers uit 13 landen en uit organisaties als ETSC en FEVR namen deel aan de workshop en gaven feedback op de voorlopige richtlijnen.

De workshop ging van start met een welkomstwoord van Peter van der Knaap, managing director van  SWOV, een introductie tot het SafetyCube project door projectcoördinator Pete Thomas, een welkome uitgesproken door Maria Teresa Sanz-Villegas van de EC en een introductie tot de richtlijnen.

Voordat in meer detail op de voorlopige richtlijnen werd ingegaan, werd de lopende en geplande aanpak in diverse Europese landen bekeken en werd besproken hoe de toegang tot ziekenhuisgegevens kan worden verbeterd. ’s Middags presenteerde SafetyCube de gedetailleerde richtlijnen voor elk van de drie door de EC beschreven manieren om het aantal ernstig verkeersgewonden te schatten:

1) het toepassen van correctiefactoren op politiegegevens;

2) op basis van ziekenhuisgegevens; en

3) op basis van de koppeling van de politiegegevens en ziekenhuisgegevens.

Tot slot werden de voorlopige conclusies met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de verschillende methoden gepresenteerd en besproken.

Meer over het SafetyCube project en aanmelden voor de SafetyCube Newsletter: http://www.safetycube-project.eu/

 

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal