Nieuws artikel

Provincie Utrecht neemt extra veiligheidsmaatregelen voor fietsers op N233 naar aanleiding van SWOV-rapport

De provincie Utrecht neemt naar aanleiding van een SWOV-advies over het kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen extra veiligheidsmaatregelen voor fietsers. Dit heeft de provincie Utrecht op haar website laten weten.

De provincie Utrecht wil de N233 en het kruispunt met de Bergweg/Achterbergsestraatweg binnenkort herinrichten. Een bewonersgroep vindt het kruispunt – volgens het ontwerp van de provincie – nog steeds te gevaarlijk en heeft een alternatief ontwerp geleverd. In opdracht van de provincie Utrecht heeft SWOV de zorgpunten van de bewoners geobjectiveerd en onderzocht. De beide ontwerpen heeft SWOV in het licht van deze zorgpunten en de bestaande verkeersveiligheidseisen beoordeeld.

Thema's

Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur, Visie & beleid