Nieuws artikel

Promotie Reinier Jansen (SWOV) - Under Pressure: Explorations on the dynamics of prioritization in dual-task driving

SWOV-onderzoeker Reinier Jansen promoveerde op 23 juni aan de TU Delft op zijn proefschrift Under Pressure: Explorations on the dynamics of prioritization in dual-task driving. Jansen deed onderzoek naar het mechanisme van taakprioritering bij politieagenten, wanneer zij radiomeldingen moeten beluisteren tijdens het rijden.

 

Send by email