Nieuws artikel

Planbureaus publiceren 'Kansrijk Mobiliteitsbeleid'

Op 30 juni 2020 hebben het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving de studie Kansrijk Mobiliteitsbeleid gepubliceerd, waarin opties voor maatregelen worden genoemd voor de verbetering van de stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de klimaatopgave, naast het aanpakken van de drukte in de spits. Voor de onderdelen over verkeersveiligheid heeft SWOV een bijdrage geleverd.

Naar de publicatie Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving