Nieuws artikel

Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing

Notitie volgend op rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing; Verwacht effect bij heffing conform het conceptwetsvoorstel van juni 2019 en opgesteld naar aanleiding van een aanvullende vraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Thema's

Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid