Nieuws artikel

Kennisnetwerk SPV zoekt voorbeeldgemeenten voor workshop risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid

Het Kennisnetwerk – opgericht om decentrale overheden te ondersteunen bij de implementatie van de risicogestuurde aanpak van het SPV – biedt een workshop aan (in twee dagdelen), waarin de gemeenten worden begeleid bij de uitvoering van de risicogestuurde aanpak.

‘De workshop levert het Kennisnetwerk ook inzicht op in hoe we ook andere gemeenten beter kunnen begeleiden, welke data hiervoor nodig zijn en aan welke handreikingen gemeenten behoefte hebben’ zegt Charlotte Bax, van het Kennisnetwerk SPV. ‘Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Inschrijven voor de workshop is niet meer mogelijk

Lees meer

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid