Nieuws artikel

Doe mee: onderzoek fietsgedrag lange-afstandfietsers

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wil meer te weten komen over het fietsgedrag en de fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’, zoals fietsforenzen en 60-plussers die vaak fietsen en lange afstanden afleggen. 

Wat houdt het onderzoek in?

Voor dit onderzoek registreren wij gedurende drie weken al uw fietsritten. Uw eigen fiets wordt daarom voorzien van (onopvallende) meetapparatuur die uw route en snelheid registreert. Deze meetapparatuur wordt geactiveerd met een app op uw eigen smartphone (Android of iOS). Verder vragen wij u gedurende twee weken een fietshelm te dragen bij al uw fietsritten. Deze helm krijgt u van ons in bruikleen. Gedurende het onderzoek stellen wij u ook een aantal vragen over uw fietservaringen.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Tussen medio maart en eind april 2017.

Wie zoeken wij?

  • U woont binnen een straal van 25 kilometer van Den Haag.

  • U heeft een fiets en smartphone (Android/iOS) ter beschikking.

  • U fietst minimaal 4 keer per week en minimaal 5 km per rit.

  • U heeft geen fietshelm in uw bezit

  • U bent fietsforens en/of u bent 60 jaar of ouder.

  • U bent 3 weken beschikbaar tussen medio maart en eind april 2017.

Hoe meldt u zich aan?

Mail naar fietsgedrag@swov.nl. Vermeld daarbij uw naam, uw leeftijd én het telefoonnummer waarop wij u tijdens kantooruren kunnen bereiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat krijgt u van ons?

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u na afloop een cadeaubon van 20 euro. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen gedurende het onderzoek en worden na afloop uit ons bestand verwijderd (tenzij u voor een volgend onderzoek benaderd wilt worden). De gegevens verkregen uit dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Het is daardoor niet mogelijk om uit de rapportage op te maken wie aan het onderzoek hebben deelgenomen.

984x gelezen
Send by email