Nieuws artikel

Artikel: 'Situation awareness increases when drivers have more time to take over the wheel in a Level 3 automated car'

SWOV-onderzoekers Vlakveld, Van Nes, De Bruin en Vissers publiceerden de simulatorstudie 'Situation awareness increases when drivers have more time to take over the wheel in a Level 3 automated car' in 'Transportation Research'.

Voertuigautomatisering kan de verkeersveiligheid verbeteren omdat de meeste crashes worden veroorzaakt door menselijke fouten. Betrouwbare zelfrijdende auto's waarin de 'bestuurder' echter nooit het stuur hoeft over te nemen, bevinden zich echter nog in de verre toekomst. In eerste instantie zullen auto's alleen onder bepaalde omstandigheden rijden. Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal de auto de bestuurder vragen om het stuur over te nemen.

Lees het artikel (gratis tot 28 september) »

Thema's

Vervoerswijzen, Personenauto, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer