Over SWOV

SWOV: het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek

In 1962 richtten de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, de RAI en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid op. Wetenschappelijke kennis moest helpen om het enorme aantal verkeersdoden (destijds rond de 2000) terug te dringen.

SWOV stond in de jaren negentig aan de basis van een verkeersveiligheidsvisie die ongevallen moet voorkomen en – daar waar een ongeval tóch plaatsvindt – de ernst van de afloop moet beperken: de visie Duurzaam Veilig wegverkeer.

Bij SWOV werken zo’n vijftig experts in multidisciplinaire teams aan het realiseren van onze missie: ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

Lees meer over ons onderzoek en welke mogelijkheden er zijn om met SWOV samen te werken.

Printvriendelijke versieSend by email