Over SWOV: instituut voor wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid

Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

In 1962 richtten de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, de RAI en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat SWOV op. Onze missie: met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een veiliger wegverkeer.

SWOV is inhoudelijk onafhankelijk en onze werkwijze is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel intern als met instellingen in binnen- en buitenland. Bij SWOV werken zo’n vijftig experts in multidisciplinaire teams samen. SWOV-kennis is openbaar. 

In de jaren negentig stond SWOV aan de basis van een verkeersveiligheidsvisie die ongevallen moet voorkomen en – daar waar een ongeval tóch plaatsvindt – de ernst van de afloop moet beperken: de visie Duurzaam Veilig wegverkeer.

Lees meer over ons onderzoek en welke mogelijkheden er zijn om met SWOV samen te werken.

Printvriendelijke versieSend by email