Organisatie

SWOV kent vier onderzoeksafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Gedrag in het Verkeer, Interactie met Zelfrijdende Voertuigen en Data en Analyse voor Beleid.

Het onderzoek van de afdeling Infrastructuur en Verkeer richt zich op de relatie tussen verkeersveiligheid en opbouw, gebruik en inrichting van het wegennet, inclusief fietsinfrastructuur. De onderzoekers van de afdeling Gedrag in het Verkeer houden zich onder andere bezig met de invloed van afleiding, dementie en alcohol. De afdeling Interactie met Zelfrijdende Voertuigen doet vooral onderzoek naar hoe verkeersdeelnemers omgaan met de nieuwe technologie waarmee hun eigen en andere voertuigen in toenemende mate zijn uitgerust. De afdeling Data en Analyse voor Beleid is verantwoordelijk voor de ontsluiting van verkeersveiligheidsstatistieken en analyse van deze gegevens tot kennis voor verkeersveiligheidsbeleid. Ook over de organisatie van een veilig verkeerssysteem wordt in deze afdeling kennis ontwikkeld.

De directie van SWOV bestaat uit dr. Peter van der Knaap (directeur-bestuurder) en ir. Rob Eenink (adjunct-directeur). Samen met de Raad van Toezicht (RvT) zijn zij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Bekijk het organigram van SWOV.