Organisatie

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide financiële onderbouwing van de organisatie. 

SWOV kent twee onderzoeksafdelingen: Signaleren en Wegen en Gedrag en ITS. Het onderzoek van de afdeling Signaleren en Wegen richt zich met name op het analyseren van gegevens over ongevallen en slachtoffers en het begrijpen en zo mogelijk voorspellen van de ontwikkelingen. In deze afdeling wordt ook de relatie tussen weginrichting, verkeer en onveiligheid onderzocht. Het onderzoek binnen Gedrag en ITS kenmerkt zich door de afstemming van systeemonderdelen zoals technologie, wegontwerp en regels op de capaciteiten van de mens. Ook de capaciteiten van de mens zelf worden onderzocht, bijvoorbeeld hoe afleiding, dementie en alcohol veilig rijgedrag beïnvloeden.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Bekijk het organigram van SWOV.