Nieuws artikel

'Zero road deaths and serious injuries' wins International Road Safety Award

Het OECD rapport Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift in Road Safety heeft de 2017 Special Award van de Prince Michael of Kent International Road Safety Awards gewonnen.

Het rapport was het eindresultaat van een door het International Transport Forum geleide werkgroep. De werkgroep werd gevormd door 30 internationale experts op het gebied van verkeersveiligheid uit 24 landen. SWOV onderzoeker Wendy Weijermars had namens Nederland zitting in de werkgroep. Het rapport bespreekt de ervaringen van landen die een Safe System benadering hebben toegepast om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Voorbeelden zijn het Zweedse Vision Zero en het Nederlandse Duurzaam Veilig

Het rapport biedt hulp bij een drastische vermindering van het aantal verkeersdoden en legt uit hoe een Safe System-benadering hierbij behulpzaam kan zijn. 

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal