Nieuws artikel

SWOV onderzoekt gedrag fietsers en voetgangers ten opzichte van automatisch rijdende auto’s

Fietsers en voetgangers zijn er nog niet zeker van dat automatisch rijdende auto’s hen zullen zien en voor hen zullen stoppen. Zolang zij daarvan niet overtuigd zijn, zullen zij zich over het algemeen behoedzaam gedragen ten opzichte deze automatisch rijdende auto’s. Dit laten de, nog weinige, internationale studies zien die er zijn gedaan naar de interactie tussen automatisch rijdende auto’s en fietsers en voetgangers. Over het gedrag van deze laatstgenoemde groep is nog maar weinig bekend; bij de ontwikkeling van automatisch rijdende auto’s wordt er vooral gekeken vanuit het perspectief van het voertuig en de technologie om fietsers en voetgangers te detecteren.

In het rapport Safe interaction between cyclists, pedestrians and automated vehicles (R-2016-16), inventariseert SWOV de kennisleemtes die er zijn over de veilige interactie tussen automatisch rijdende auto’s en kwetsbare verkeersdeelnemers, bezien vanuit het perspectief van de fietsers en voetgangers.

Auto moet leren detecteren én interpreteren

Automatisch rijdende auto’s moeten niet alleen ‘leren’ om fietsers en voetgangers te kunnen detecteren, ze moeten vooral ook ‘leren’ om het gedrag van fietsers en voetgangers te interpreteren en te voorspellen. Om dat te kunnen, moet er meer bekend worden over het gedrag van fietsers en voetgangers ten opzichte van, geheel of gedeeltelijk,  automatisch rijdende auto’s en op welke punten dat gedrag mogelijk gaat verschillen ten opzichte van het gedrag bij een conventionele auto.

Als hier grote verschillen tussen bestaan, betekent dit bijvoorbeeld dat softwareontwikkelaars hun algoritmes niet kunnen baseren op het gedrag dat voetgangers en fietsers momenteel laten zien bij  door mensen bestuurde auto’s.  

‘Op deze en andere vragen moeten we een antwoord zien te vinden, dat is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat het verkeer er echt veiliger op gaat worden zodra automatisch rijdende auto’s grootschalig de weg op gaan,’ zegt prof. dr. Marjan Hagenzieker van SWOV. ‘ In 2017 gaan we verder met het onderzoek hiernaar.'

Lees ook: Veilig naar het verkeer van de toekomst, waarin SWOV beschrijft welke ontwikkelingen er worden verwacht bij de automatisering van het verkeerssysteem en welke kansen en risico’s deze ontwikkelingen bieden. De onderzoeksagenda waarin de beschrijving resulteert, geeft aan welke nieuwe kennis er nodig is om die kansen te kunnen benutten en de risico’s te kunnen beperken. Dit laatste rapport is ook beschikbaar in het Engels.

Thema's

Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Personenauto, Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal