Nieuws artikel

SWOV-onderzoekprogramma 2021: van de effecten van lachgas tot de interactie met zelfrijdende auto’s

Hoe zorgen we ervoor dat de interactie tussen automobilist en zelfrijdende auto veilig verloopt? En hoe reageren de andere weggebruikers erop? Wat is het effect van lachgas op het rijgedrag? Op deze en vele andere vragen wil SWOV met het onderzoeksprogramma 2021 een antwoord vinden.

Bij het onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid in Nederlandse steden zal onder andere worden gekeken naar het veiligheidsniveau in de nieuwere wijken ten opzichte van de oudere stadswijken. Het SWOV-diepteonderzoekteam onderzoekt o.a. motorfietsongevallen, fiets-auto-ongevallen op 30 km/u-wegen en spookrijongevallen. En ook dit jaar zal SWOV de ontwikkeling van de verkeersveiligheid monitoren en analyseren, met speciale aandacht voor ontwikkelingen in het afgelopen en lopende jaar, waaronder de coronacrisis.

Bij het SWOV-onderzoek in 2021 wordt onder meer gebruik gemaakt van een rijsimulator, van informatie afkomstig van met camera’s en sensoren uitgeruste voertuigen, geavanceerde data-analysetechnieken en de methode voor diepteonderzoek.

Lees meer over het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesubsidieerde Onderzoeksprogramma 2021.

Daarnaast voert SWOV ook onderzoek uit in opdracht van of in samenwerking met instanties uit de hoek van decentrale en semi-overheden, adviesbureaus, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook werken we samen in internationale onderzoeksprojecten.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal