Nieuws artikel

Sander de Rouwe voorzitter Raad van Toezicht SWOV

Omdat de zittingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Pieter Jan Biesheuvel binnenkort eindigt, is de Raad van Toezicht van SWOV op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. De heer Sander de Rouwe is bereid gevonden deze vacature te vervullen. Zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht start op 1 januari 2018.

De heer De Rouwe is sinds mei 2015 gedeputeerde voor de Provincie Fryslân. Daarvoor zat hij sinds maart 2007 in de Tweede Kamer en was als woordvoerder onder andere actief op het terrein van verkeersveiligheid. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van TeamAlert.

Sander de Rouwe:

“SWOV is de komende jaren hard nodig, nu het aantal doden en gewonden in het verkeer de verkeerde kant op gaat. Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren om die trend te keren.”

SWOV dankt de heer Biesheuvel voor zijn voorzitterschap en kijkt uit naar een prettige samenwerking met de heer De Rouwe.