Nieuws artikel

Report supports calls for an EU target to reduce serious road injuries

Er moet een Europese taakstelling komen om het aantal ernstig verkeersgewonden in de EU terug te dringen. Dit staat in een onlangs verschenen rapport van een onderzoek naar veel voorkomende kenmerken en letseltypen bij verkeersongevallen ( MAIS3+). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. In 2014 raakten er in Europa 135.000 mensen zwaar gewond in het verkeer. Dit aantal daalt slechts langzaam. Voor het aantal verkeersdoden is er al een Europese taakstelling: dit aantal moet in 2020 zijn gehalveerd ten opzichte van 2010.


Het onderzoek is uitgevoerd door het Duitse BASt, Loughborough University en SWOV.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal