Nieuws artikel

Promotie SWOV-onderzoekster Angelique Tinga

Op 16 september promoveerde Angelique Tinga aan de Universiteit van Tilburg. Zij verdedigde haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Het onderzoek was gericht op het combineren van verschillende geavanceerde technologieën en technieken om relevante theoretische vragen op het gebied van psychologie en cognitieve wetenschap te beantwoorden.

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift laten o.a. zien dat neurofysiologie geschikt is om leren te meten. Verschillende neurofysiologische maten veranderen consistent tijdens leren in de experimentele studies. Ook blijkt dat individuele verschillen (zoals leeftijd) en taak-gerelateerde factoren (zoals het wel of niet geven van feedback) effect hebben op neurofysiologische veranderingen tijdens leren.

Zij startte haar promotieonderzoek voordat zij bij SWOV in dienst kwam en nog werkzaam was aan de Universiteit van Tilburg. Tegenwoordig is zij werkzaam in de afdeling 'Interactie met zelfrijdende voertuigen'.

Promotieonderzoek Tilburg University

Thema's

Mens, gedrag & verkeer