Nieuws artikel

MeBeSafe project: verhoogde verkeersveiligheid door nudging

Het project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic), begonnen op 1 mei 2017, loopt 3,5 jaar en is gefinancierd door de Europese Commissie (Horizon 2020). SWOV is een van de 15 partners in dit onderzoek. Het doel is om met behulp van sensor-based feedback als 'nudgen' en 'coachen' nieuwe maatregelen te ontwikkelen om bestuurders en fietsers te sturen op veiliger gedrag. 

'Nudging' stimuleert weggebruikers 'onbewust' om een ​​gewenste keuze te maken. Deze onbewuste gedragsbeïnvloeding zal ertoe leiden dat risicovolle situaties worden vermeden - wat zal leiden tot minder ongevallen in het algemeen. MeBeSafe zal deze maatregelen toepassen via veiligheidssystemen (ADAS) in de auto en via de weginfrastructuur. 

De oplossingen ontwikkeld binnen het MeBeSafe project worden grondig getest in meerdere vooronderzoeken om te verzekeren dat ze de best mogelijke oplossingen tot nu toe zijn. MeBeSafe testte een reeks verschillende oplossingen in Gotenburg en Eindhoven, van een signaal in het voertuig om de aandacht van autobestuurders voor fietsers te vergroten, tot een rij lampen die een illusie van licht creëren dat naar de bestuurder toe beweegt, evenals strepen op de weg om fietsers te beïnvloeden en een app om vrachtwagenchauffeurs te coachen.

Coaching feedback maakt gebruik van de bewuste weg naar gedragsverandering door het stimuleren van weggebruikers om op hun gedrag te reflecteren en daarbij gebruik te maken van informatie over hun werkelijke rijstijlen, verkregen uit In-Vehicle Monitoring-Systems (IVMS). Middels een app wordt feedback gegeven over de rijstijl en verkeersgedrag.

Deze maatregelen gaan nu in de praktijk toegepast worden om de effecten te kunnen evalueren. Gedurende een periode van zes maanden zullen ze door mensen in alledaagse situaties worden getest om nauwkeurige statistieken te verkrijgen over hoe ze werken, voor wie ze werken en hoe ze de straten veiliger kunnen maken.

SWOV is onder andere verantwoordelijk voor het implementeren van de infrastructurele fiets nudge in een experimentele opstelling, en in samenwerking met TNO, in een veldonderzoek. De doorstroom van fietsers verbeterde na de implementatie van de nudge. In dit stadium van het project wordt de veldstudie nudge geïmplementeerd op het kruispunt van twee fietsvoorzieningen. De verwachte resultaten zijn onder meer verbeterde veiligheid en doorstroming, vergelijkbaar met de experimentele studie.