Nieuws artikel

‘Gemeenteprofessional, check uw verkeersveiligheidskennis!’

Bent u een verkeersprofessional bij een gemeente, en wilt u weten hoe het met uw verkeersveiligheidskennis is? Doe dan mee aan de verkeersveiligheidsenquête van SWOV. Met de online enquête krijgt u direct inzicht in uw kennisniveau over verkeersveiligheidskwesties in uw eigen gemeente, over verkeersveiligheidstheorie en over uw feitenkennis.

Het inzicht dat deze enquête oplevert, houdt niet alleen de gemeenteprofessional een spiegel voor, het geeft ook waardevolle informatie voor onderzoek dat SWOV onlangs is gestart. Charlotte Bax van SWOV: ‘We onderzoeken welke verkeersveiligheidskennis er bij gemeenten aanwezig is. Inzicht hierin kan helpen om het kennisniveau omhoog te krijgen, door opleidingen te verbeteren of door het aanbod van kennisinstellingen beter af te stemmen op gemeentelijke behoeften. Uiteindelijk moet het leiden tot beter verkeersveiligheidsbeleid en daarmee een veiliger verkeer.' De informatie die uit de enquête komt wordt in geanonimiseerde vorm voor het onderzoek gebruikt.

Kennis juist nu belangrijk
Vooral op gemeentelijk niveau moet er veel gebeuren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. ‘Het is belangrijk dat gemeentefunctionarissen weten hoe zij verkeersveiligheidsproblemen moeten oplossen, welke maatregelen effectief zijn en hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden toegepast,’ zegt Charlotte Bax. ‘Kennis is hierbij cruciaal.’

Interviews
Aanvullend op de enquête houdt SWOV interviews met gemeenteprofessionals om uitgebreider in te gaan op kennisniveau, -behoeften en verbeterpunten. Wilt u meewerken aan een interview? Aan het eind van de enquête kunt u zich hiervoor opgeven.

Meedoen aan de enquête

Het is niet meer mogelijk om de verkeersveiligheidsenquête in te vullen.

Thema's

Visie & beleid, Educatie