Nieuws artikel

CBS: 1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten

Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12 procent dit wel eens te doen. Van de 18- tot 35-jarigen stuurt zelfs 23 procent wel eens berichten vanachter het stuur. Dat blijkt uit een in 2016 gehouden enquête van het CBS, waarvan de resultaten vandaag zijn gepubliceerd.

De CBS-enquête ging niet alleen over het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur: verschillende aspecten van het eigen rijgedrag en in hoeverre de ondervraagden dit als gevaarlijk gedrag beoordeelden, kwamen aan bod. 

Leeftijd blijkt de belangrijkste factor voor de verklaring van risicovol rijgedrag te zijn. Dit is in lijn met eerder onderzoek van SWOV waaruit bleek dat jonge automobilisten met kleinere veiligheidsmarges rijden in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen. Ze zijn meer geneigd om additonele actviteiten uit te voeren tijdens het rijden, zoals telefoneren (Davidse et al., 2010). 

Thema's

Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer
Send by email