Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bepaalt de SWOV-strategie met betrekking tot onderzoeksterreinen, positie ten opzichte van de overheid en andere instituten, en de vormen van samenwerking. De Raad komt vier maal per jaar bijeen en stelt de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel meerjarenplannen, jaarverslagen.

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • dhr. mr. P.J. Biesheuvel (onafhankelijk voorzitter)
  • dhr. O.C.M. de Bruijn (RAI Vereniging)
  • mw. M.M. de Jager (ANWB)
  • dhr. mr. J.P. Schaaij (Nationaal Groenfonds)
  • mw. drs. J.M. de Vries (op voordracht van de OR)

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Milieu: mevrouw drs. M. Sonnema