Publicatie

Wijziging in de regelgeving voor landbouwtrekkers

Een advies in opdracht van de Raad voor de Verkeersveiligheid

Auteur(s)

Noordzij, Drs. P.C. ; Polak, Dr. P.H.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (824.85 KB)

Het Nieuwe Voertuigreglement (NVR) biedt meer mogelijkheden dan het oude Wegenverkeersreglement (WVR) om met langzame motorvoertuigen met bijzondere afmetingen en gewicht op de openbare weg te komen. Datgeldt voor landbouwtrekkers, maar in het bijzonder voor allerlei langzame motorvoertuigen die ingezet kunnen worden voor het vervoer van goederen over korte afstand. Het nieuwe reglement staat ook iets meer gewicht toe; daarmee is de mogelijkheid dat deze voertuigen schade aan de weg toebrengen, iets vergroot. Uit oogpunt van veiligheid moet het gebruik van deze motorvoertuigen op de weg zoveel mogelijk beperkt blijven, en met bijzondere zorg omringd worden. Toch is het op dit moment niet dringend nodig het gebruik in te perken met gedragsregels. In het rapport worden enkele suggesties gedaan voor maatregelen waarmee problemen opgelost kunnen worden die zouden ontstaan wanneer het gebruik van langzame motorvoertuigen in de toekomst toeneemt

New regulations concerning road vehicles are more permissive than the old ones with regard to the use of slow moving, heavy motorvehicles on the road. This refers to the use of agricultural tractors, but even more so to other vehicles suitable for transport of goods over short distances. Thenew regulations allow slightly heavier vehicles and thus slightly more potential damage to the road surface. From the point of view of safety, the use of these vehicles should be limited and treated with extra care. For the moment however, there is no urgent need for more restrictive rules. The report gives a number of suggestions how to solve problems that may rise in the future by increased use of slow moving, heavy vehicles

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-59

Pagina's

18

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam