Publicatie

Wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek; een plaatsbepaling, een begripsbepaling en een bepaling van de toepassingsmogelijkheden

Syllabus 12.1. (Collegediktaat 'Verkeersveiligheid'. Deel l)

Auteur(s)

Asmussen, ir. E.

Jaar

1973
Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid 1973/74

Gepubliceerd door

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde