Publicatie

Verkenning kwaliteit gedeelde rijtaak: eindrapport

Auteur(s)

Petermeijer, B.; Tinga, A.; Reus, A. de

Jaar

2021

De OvV-rapportage 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer' concludeert onder andere dat het momenteel ontbreekt aan een goede monitoring en evaluatie van de huidige hybride situatie waarbij voertuig en bestuurder de controle delen over de rijtaak. Het huidige project 'Verkenning Kwaliteit Gedeelde Rijtaak' betreft een verkenning om te komen tot een tool die in staat is om de interactie en samenwerking tussen bestuurder en voertuig objectief en kwantitatief te kunnen beoordelen. De tool stelt de wegbeheerder in staat om extra kennis en inzicht te verschaffen omtrent voertuigautomatisering en kan hiermee de effecten van de introductie van rijhulpsystemen monitoren. Daarnaast heeft de tool de potentie om instanties als RDW en EuroNCAP in de toekomst te helpen bij het beoordelen van ADAS-systemen.

Print this page
rapport

Rapportnummer

NLR-CR-2021-058

Pagina's

30

Gepubliceerd door

Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR, Amsterdam