Publicatie

Verkeersveiligheidsvergelijker – maart 2019

Verantwoording van keuzen

Auteur(s)

Bax, C.A.; Mons, C.; Kamminga, J.; Kamphuis, A.

Jaar

2019

De Verkeersveiligheidsvergelijker is een webtool waarmee gemeenten kunnen bekijken hoe verkeersveilig zij zijn ten opzichte van andere gemeenten. Dit rapport geeft informatie over welke indicatoren idealiter meegenomen worden in een benchmark (vergelijking) en welke op grond van beschikbare data in de praktijk meegenomen worden. De herkomst van de data en de eventuele beperkingen van de vergelijker komen ook aan bod.

De Verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van Fietsersbond, SWOV en VVN en bestaat uit een online-instrument en enkele achtergrondrapporten.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2019-6

Pagina's

23

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag