Publicatie

Verkeersveiligheid van routes en van routekeuze; Indicatoren om de veiligheid van routes te beschrijven

Auteur(s)

Weijermars, W.; Dijkstra, A.

Jaar

2008

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2008

Pagina's

14 p.

Congres

20-21 november 2008, Santpoort