Publicatie

Veranderde risico-acceptatie in verkeersveiligheid: een praktische uitwerking in ProMeV

Auteur(s)

Bax, C.; Aarts, L.; Meilink, R.

Jaar

2014
Print this page
artikel

Verschenen in

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 20-21 november 2014, Eindhoven

Pagina's

15

Congres

20-21 november 2014, Eindhoven