Publicatie

Stedelijke vormgeving, verkeersinfrastructuur en verkeersonveiligheid

Een integrale studie naar de samenhang tussen de ruimtelijke ordening, het verkeer en de veiligheid ervan

Auteur(s)

Dijkstra, Ir. A

Jaar

1988

Downloaden

PDF-pictogram pdf (8.33 MB)
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-88-35

Pagina's

176 + 36

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam