Publicatie

Risico-inventarisatie van de BSO-bus

Auteur(s)

Goede, M. de; Wijlhuizen, G.J.; Mons, C.

Jaar

2020

In aanvulling op een technische keuring en rijtesten door de RDW, en eerdere risico-beoordelingen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat SWOV verzocht een risico-inventarisatie voor de vernieuwde Stint, de ‘BSO-bus’, uit te voeren. SWOV heeft dit gedaan met de ‘methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen’ die onlangs op verzoek van het ministerie is opgesteld. Dit rapport doet verslag van de risico-inventarisatie van de BSO-bus.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2020-19

Pagina's

21

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag