Publicatie

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV: Handleiding nr. 3: DV-meter en VSGS

Voor het prioriteren van problemen op wegvak- en kruispuntniveau

Auteur(s)

Aarts, L.T.; Kars, V.; Dijkstra, A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Bax, C.A.

Jaar

2014
Print this page
rapport

Rapportnummer

H-2014-5

Pagina's

32 + 15

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag