Publicatie

Lichtmasten

Onderzoek naar het gedrag van lichtmasten bij zijdelingse en frontale botsproeven met personenauto's

Auteur(s)

Schoon, ing. C.C.; Edelman, ir. A.

Jaar

1976

Downloaden

Print this page
rapport

Rapportnummer

Publikatie 1976-6N

Pagina's

62

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg