Publicatie

Inventarisatie: informatie langs de snelweg

Communicatie ter reductie van de snelheid

Auteur(s)

Levelt, Dr. P.B.M.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.66 MB)

Ter voorbereiding van experimenten door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), gericht op reductie van de snelheid op autosnelwegen, is een overzicht gemaakt van verschillende vormen van communicatie langs de weg. Het gaat hier om vormen van communicatie die de gereden snelheid en controle-activiteiten terugkoppelen aan het gedrag van een individuele automobilist of van een collectief. De controles kunnen ofwel worden aangekondigd, ofwel zichtbaar worden gemaakt op het moment van overschrijding of overtreding, ofwel na afloop kenbaar worden gemaakt aan de automobilist. Het rapport beschrijft op wie de informatie is gericht, waarover de informatie gaat, en van welk medium gebruik gemaakt wordt. Deze informatie kan gericht zijn op kennis, aandacht, mogelijke gevolgen, en sociale beïnvloeding. Er wordt een schets gegeven van een strategie die gevolgd kan worden om met behulp van de informatieverschaffing te komen tot zo betekenisvol mogelijke gedragsmetingen. De effecten van verschillende vormen van informatie worden beschreven op basis van een literatuurstudie. De voorwaarden en uitgangspunten voor experimenten met de verschillende vormen van terugkoppeling worden behandeld. Dit mondt uit in een aantal suggesties voor experimenten

Stock taking: information along the motorway An overview has been made of the various forms of communication at the side of the road, aimed at reducing speed on motorways. Thisto prepare experiments by the Dutch Motorway Police KLPD. The forms of communication dealt with are those which relate the speeds driven and the control activities to the behaviour of individual drivers or to the behaviour of all drivers collectively. The control activities can be announced, they can be made visible or they can be revealed to the driver afterwards. The report deals with the following subjects: who is the information aimed at, which information is being given, and which medium is being used. The information can be aimed at knowledge, attention, possible consequences, and social influencing. An outline is given of a strategy that can be followed, by means of giving information, to achieve the most relevant behaviour measurements. A literature study is used for describing the effects of different types of information. Also dealt with are the conditions and assumptions for different forms of feed-backs. This results in a number of suggestions for experiments

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-65

Pagina's

38

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam