Publicatie

Het fasemodel van het vervoers- en verkeers(onveiligheids)proces: Dynamische systeembenadering. - Het verschijnsel verkeersonveiligheid. - Fasemodel van het vervoers- en verkeersonveiligheidsproces: Planmatig bestrijden en beheersen van verkeersonvei

VV4

Auteur(s)

Sanders-Kranenburg, A.

Jaar

1989

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Kursus 'Verkeersveiligheid' 1989.

Gepubliceerd door

Orgaan van Postacademisch onderwijs in de vervoerswetenschappen en de verkeerskunde PAO, Delft