Publicatie

Fietsongevallen van 50-plussers: karakteristieken en ongevalsscenario's van enkelvoudige ongevallen en botsingen met overig langzaam verkeer

Een dieptestudie naar fietsongevallen met 50-plussers in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden

Auteur(s)

Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.J.; Doumen, M.J.A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Louwerse, W.J.R.

Jaar

2014

Met weginspecties, voertuiginspecties en interviews is in deze studie zo veel mogelijk informatie verzameld over ongevallen waarbij een fietser van 50 jaar of ouder met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd na een enkelvoudig ongeval (met of zonder obstakel) of een botsing met een langzame verkeersdeel-nemer. Het gaat om ongevallen die gebeurd zijn in de (voormalige) politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden, in de periode augustus tot en met november 2012. Het doel daarvan was om met die informatie op kwalitatieve wijze inzicht te krijgen in de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan en de afloop van de onderzochte ongevallen. Met de verkregen inzichten is nagegaan welke maatregelen kansrijk zijn om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen of om de letselernst ervan te verlagen. Een SWOV-dieptestudie naar hetzelfde type ongevallen heeft ook plaatsgevonden in Zeeland. Van beide studies is ook een kort rapport verschenen: van de onderhavige studie in Haaglanden en Hollands Midden (R-2014-3) en van die Zeeland (R-2014-16).

Bicycle crashes of people aged 50 and over; characteristics, crash scenarios and possible interventions; An in-depth study

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2014-3A

Pagina's

158 + 63

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag